OBSŁUGA KSIĘGOWA

Jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na telefon lub wiadomość.

Pełne księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • sporządzanie zestawienia sald i obrotów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi
 • konsultacje rachunkowe

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi
 • konsultacje rachunkowe


Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • konsultacje rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE ADENA

"Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy.
A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich jest miłość do tego, co się robi" - Steve Jobs

NASZA LOKALIZACJA

Czyli jak do nas trafić.