USŁUGI DODATKOWE

Jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na telefon lub wiadomość.

Inne usługi

 • przygotowanie dokumentów EDG-1 do Urzędu Gminy
 • przygotowanie dokumentów do US
 • przygotowanie dokumentów do ZUS
 • przygotowanie dokumentów do KRS
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON dla przedsiębiorcy
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON przy zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników
 • wybór formy prowadzenia ewidencji
 • pomoc w wyborze rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników
 • nadzorowanie księgowości w firmie
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • archiwizacja dokumentów firmy


Rozliczenia roczne

 • weryfikacja dokumentów
 • wykonanie rocznego zeznania podatkowego: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28
 • dostarczenie do US za pokwitowaniem

BIURO RACHUNKOWE ADENA

"Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy.
A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich jest miłość do tego, co się robi" - Steve Jobs

NASZA LOKALIZACJA

Czyli jak do nas trafić.